Ứng dụng

Ứng dụng của băng dính như sau

Công ty Băng dính Minh Sơn gửi đến quý khách các ứng dụng của băng dính trong cuộc sống, tiêu dùng, sản xuất kinh doanh

Nhà máy sản xuất Băng dính Minh Sơn

Hotline: 043.997.0103 Tel: 043.640.1781 – 043.997.0103 Fax: 043.6687.283

Email: minhson.tsi@gmail.com

Địa chỉ: 36 Tô Vĩnh Diện – Thanh Xuân – Hà Nội

Kho xưởng: Thượng Thanh – Long Biên – Hà Nội SĐT kho: 0936.373.629

Web: http://bangdinhminhson.vn/ –  https://bangdinhminhson.com/

Fanpgae: https://www.facebook.com/bangdinhinlogoquangcao/